Tất cả những gì 009 làm là thu hẹp khoảng cách giàu và nghèo, mọi người cần chung tay góp sức để cùng nhau tạo ra của cải!
009 Từ việc tiêu dùng sẽ tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn! Sự hợp tác với nhiều ngành khác nhau, tiếp thị xuyên quốc gia, trả lại phí cho người tiêu dùng, sẽ đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng và hỗ trợ cho mọi người trong việc “ cùng sáng tạo, chia sẻ và cùng làm giàu".
May mắn, 009 đã xây dựng một nền tảng dịch vụ kinh doanh toàn cầu gọi là “rộng lượng với người khác” để giúp cho mọi người có được cuộc sống giàu có mãi mãi.
Bản quyền © 009 International Mọi quyền được bảo lưu.
Đơn vị kỹ thuật: Công ty cổ phần Cloud World Đài Loan
009 VN
Logo